ANA SAYFA E-POSTA 
ÖZGEÇMİŞ MEDYA FOTOĞRAFLAR SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

ŞİRKETLERDEN HABERLER BAŞKANIN YORUMLARI BAŞKANIN MESAJI YOL GÖSTEREN YAZILAR BASINDAN


    
    
  Hak Teslimi Hak Teslimi  [30.5.2011]

  

HAK TESLİMİ
Çalışanlarımız, orta ve üst düzey yöneticilerimiz başarılı veya başarısız icraat olsun, başarıda ve başarısızlıkta fikri ortaya atan kişiyi, icraatı yapan kişileri ve katkısı olan 3. kişi veya kurumları yazı veya konuşmalarında zikredip hakkı teslim etmelidir.


ADAM YETİŞTİRME
Her çalışanımız, ama üretim, ama büro çalışanı olsun, ister orta kademe yöneticisi ister üst kademe yöneticisi olsun, her çalışanımız konusunda en az 1 eleman yetiştirip hem yerini doldursun, hem kendisi kademe alsın.
   
DÜRÜSTLÜK
Dürüstlük sadece maddi değerlere el uzatmamak değildir. Dürüstlük genel yaşamda geçerli ve değerli olan bir ziynettir. İnsanın üstünde parlar durur. Çalışanlarımız konuşmalarında, çalışmalarında, ailesine, devletine, milletine, komşusuna, çocuklarına, çalışma arkadaşlarına karşı hem maddi hem manevi konularda dürüst olmalı, yalan söylememeli, haram yememeli, mesaisine, yaptığı işin verimine, kalitesine, ekibiyle uyumuna, bilgiyi satmayı, doğru iletişim kurmayı, kıskançlık, hasetlik yapmamaya dikkat etmeli, öleceğini bilse doğrudan şaşmamalı.

İnsanın geleceği, kendisi, ailesi, firması, milleti, vatanı dürüst ve karakterli insanların omuzlarında yükselir. Unutulmamalıdır ki, bu husus hem Allah CC. Emri hem insanlık görevidir.


“ Dürüstlükte herkes birbirine  örnek olmalıdır “. 
“ Her biriniz Dürüstlüğünüzle övünmeli, anılmalısınız “.


BAŞARI

 “ Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz “.
 Başarı büyük onurdur.
 Başarı parlayan yıldızdır.
 Başarı en büyük rütbedir.
 Başarı en büyük taçtır.

Başarının anahtarı ve yolu; araştırmak, doğruya karar verip, gidilecek yolu ve usulü belirleyip planlamak ve çok çalışıp, büyükse ekip kurup, küçükse şahıs olarak çalışıp, çalışıp, çalışıp  sonuç almak başarıyı mahkum kılar.

Başarıya destek unsurlar ise; çevrenizde oluşturacağınız dost, arkadaş gurubu ve onlara vereceğiniz güven ve paylaşımcı yaklaşım çok önemli destek unsurdur.

Başarılı olmak; bilmeyi, araştırmayı, çalışmayı, dürüstlüğü, ekipçi olmayı, proje ve plan yapmayı, metodolojik olmayı, paylaşmayı, dayanışmayı, inanmayı, azimli ve kararlı, hedefli olmayı gerektirir.

“ Başarı baş tacıdır “
“ Başarının hazzı dünyanın en güzel lezzetidir “
    
HUZUR
“ Huzur dünyanın en büyük ve en yumuşak yorganıdır “.

O insanı şefkatle ve sıcacık, yumuşacık yapısıyla güven ve koruma alanı içine alır ve insanın ruhi ve bedeni halini sanki bir bulut gibi kapsar ve rahatlık verir.

Huzurla yapılan iş ve icraatların sonuçları ile stres ve asabiyet içinde yapılan işler arasında güzellik ve verimlilik başarı oranı açısından çok fark oluşturmaktadır. Günlük yaşamımızda ve iş hayatımızda bulunduğumuz mekan ve ortamda huzur atmosferi yaratmaya özen gösterelim, bu ortamı eşya, resim, müzik, sanat eserleri ile maddi, konuşma usul ve üslubu ve davranış biçimlerimizle manevi olarak bu ortamları yaratmalıyız ve çevremize sürekli huzur ve sükun saçmalıyız ki, huzur ortamında yaptığımız işlerin ve yaşadığımız hayatın lezzetlerini maddi ve manevi hazzını duyup bu çekilmez hale gelen dünyanın ağır yükünü hafifletip mutlu olalım ve ailemiz, firmamız, çalışanlarımız, milletimiz huzurlu insanların yaşadığı bir ülke olsun. Bu hususta herkes kendisi ve birbirleriyle yarışıp, birbirine örnek olsun.

MORAL

“ Sıhhat ve sağlığın baş ilacı moraldir “
“ Başarının en güçlü mancınığı, ateşleyicisi moraldir “
“ Yaşamın, huzurun, başarının enerji kaynağı moraldir “
“ Cebimde 1 katrilyon sermayem olacağına, çalışmak, başarmak ve kazanmak için yüksek moralim ve morali yüksek ekibim olsun “

Morali yüksek insanlar, yaptıkları icraatlarda bir makine gibi güçlü, bir bomba gibi tesirli, bir füze gibi hızlı, bir liman gibi güvenli, bir Güneş gibi ışıklı, bir Kürşad gibi yol gösterici olur ve her işinde yüksek başarı elde eder.

“ Moral en doğurgan vasıftır, sürekli başarılı üretim ve icraata vesile olur “
     
İTİBAR

“ İtibarım bütün maddi varlıklarımın üstündedir. İtibarımı tam 6 yıl planlı, proğramlı, stratejili, titizce çalışma yaparak kazandım “.
“ İtibar para kazandırır ama para itibar kazandırmaz “.

İtibarlı olmak lafla değil, sözünüzle davranışlarınızın uyuşması, sözünüzde durmanız, emanete riayet etmeniz, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermekle, borcunuzu gününde ödemeniz, randevularınıza sadık olmanız, yapamayacağınız şeyleri söz vermemeniz gerekir. Adaletli davranmanız, hoşgörülü olmanız gerekmektedir.

- Sağlam pazarlık yapın ve caymayın,
- Düşünerek söz verin ve yapın,
- İşi veya malı gününde teslim edin,
- Emin ve güvenilir olun,
- Sır vermeyin, sır taşıyın.

“ İtibar dünyanın en kıymetli ve en büyük sermayesidir, kullandıkça sermayeniz ve maddi sermayeniz büyür, büyür, büyür “.

“ İtibar dünyanın en büyük mirasıdır;  evlatlarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız sağlam ve kalıcı itibar dünya durdukça neslinize maddi ve manevi zorluk çektirmediği gibi refah ve mutlu yaşamalarına vesile olacaktır “.

BİLGİ

“ Bilgi en büyük güçtür “.
“ İlim Çin’de de olsa arayın bulun ( Hz. Ali ) “.
“ Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu ( Ayet ) “.
Bilgi okumayı, araştırmayı, çalışmayı, öğrenmeyi gerektirir.

“ Bilgili insan her zaman başarıya temeli oluşturmuş insandır “

Bilgisinin bilincinde olan, bunu metodsal uygulama sahasına aktarabilen insan başarıya aday demektir.

“ Bilgi taşınırsa insanı yük aracı yapar, bilgi aktarılırsa bilim adamı yapar, eğer metodik uygulama alanına aktarılırsa başarılı iş adamı yapar insanı “.
 
Bilgi;
- Başarıya temel,
- Çalışmaya klavuz,
- Hedefe bir ok,
- Yetenekleri kullanma klavuzu,
- Ekibe ve organizasyona bir harç,
- Başarıya da bir Taç’tır.

  Bilgisizlik cahilliği getirir. Cahil ve bilgisiz insan, ev hayatında da, iş hayatında da başarıları aksak ve inkıtalı olur,  kaybetme riski yüksektir.
 Bilgisiz yöneticiye itaat zayıftır ve sürekli gıyabında alay edilir ve talimatları itibar görmez.
 “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ( K.Atatürk ) “.
 İnsan özel yaşamı ve iş hayatında öncelikle genel kültür, sonra işiyle ilgili devamlı araştırıp bilgilerini güncellemeli.

UMUT – SABIR – İNANMAK

 UMUT
“ Umut sonsuzluğu yakalamaktır, sonsuzluktur, ölümsüzlüktür “.
“ İnsan hayatta her şeyini yitirebilir ama umudunu yitirmemelidir “.
“ Çaresiz kalan insanlara dinlenme odasıdır umut “.
“ Kaybedişten kazanmaya geçen çizgidir umut “.
“ Mevsimlerden ilkbahardır umut yaza geçişin durağı olan “.
“ Şafağıdır günün umut, güne geçişin “.
“ Umut hiç sönmeyen bir mum, bitmez tükenmez bir tutumdur “.

- İnsanları hayata bağlayan, en çaresiz anlarında bile onlara gelecekle ilgili pozitif ufuk gösteren bir güçtür.
- Umut her şeyin tükendiği noktada insana bir sermaye gibi yetişir ve tekrar para kazanma duygu ve azmini verir.
- Azmin başlangıç noktasıdır umut.
- Batmış esnafın ak akçesidir umut.
- Hastaların ambulansıdır umut, şifahaneye taşıyan.
- Başarısızlığın sonucunda başarıya geçen kapıdır umut.

İnsanlarımızın;  istisna olan ve olması gereken başarısızlık, talihsizlik veya kader sayılabilecek olumsuz sonuçları aldıkları zaman, bu iş hayatında olabilir, aile hayatı, toplum hayatı, sağlık, kazanç, mal hususları dahi olsun, hayata umutla sarılıp tekrar hamledip her şeyi düzeltmek için umut sürecine ve duygusuna ihtiyacı vardır. Ailemiz, firmanın yöneticileri ve çalışanlarımız, milletimiz hiçbir şekilde, hangi şekil şartta olursa olsun başarının en uygun zaman ve şartta yakalanacağına olan inancını yitirmeden, her gecenin bir sabahı olduğu inancı ve azmi içinde, umudunu hiç yitirmemeli ve başarıya tekrar hamle yapmalı ve başarmalıdır.

 “ Yangın yerin ekini gür olur “ .
 “Aydın günler, karanlık günlerin sabır ve azimle geçirilmesine bağlıdır“.
  
İNANMAK
“ İnanmak açığa çıkan en güçlü enerjinin uranyumu, atomudur “.
“ Her işin başı inanmakla başlar, kararlılık ve çalışmakla sonuç bulur “.
“ İnananlara karşı galip gelinmesi zordur “.

Bilinmeyenlere, görülmeyenlere bile inanmak dinimizin emridir. Din Allah’a, Meleklere, Ahiret gününe inanmak gibi. İnanmak nasıl görünmeyen varları görünür ederse inanmak hayalleri,  gerçek proje, plan ve tasarımlar ise neticesi alınmış icraata ve başarıya döndürür.

İnanmak tasarlanmış bir işi aynı noktada düşünen ve aynı icraata talip insan birliği oluşturduğu için, aynı zamanda iyi bir teşkilatçı, iyi bir organizatördür.

Aynı fikre inanmak, aynı hedefe inanmak yanında aynı fikirle hedefe organize edeceği için insanları, sonuçta başarı kaçınılmaz olur.

Milli meselelerde milletimiz, firma işlerinde ve hedeflerinde tüm çalışanlarımız ast, üst demeden firmamızın amaç ve konularına, hedeflerine ve uygulama kurallarına uymaları, hem sonuç alma süresini kısaltır, hem başarı şansını artırır, hem de işin kolaylığını yanında getirir.

Çalışanlarımız firmanın amaç ve hedeflerini değiştiremeyeceklerine göre inanıp önde o an bulunan öndere tabi olup hedefe yürümeleri mutlak başarıyı getirecektir.

İnanmayan milyonlarca insan topluluğu ve ekip olacağınıza, davasına, amaç ve hedeflerine inanan, önderlerine güvenen binlerce azınlık olmak, hem daha güçlülüğü, hem daha azimliliği, hem de başarıyı yanında getirir.

İnanmak ruhsuz toplumları ayağa kaldırır. İnançlarını yitiren toplum ise kanserli vücut gibi çürür, yok olur. Tarih inanan gurupların inanmayanlar üzerinde galibiyet ve müesseriyet hikayeleri ile doludur.

Firmalarımızda her ferdin amaç ve hedeflere inanması idealimizdir, ancak bu mümkün olamayabilir ama mutlaka ve mutlaka firmanın kaderine, geleceğine hükmedecek direksiyon başında olan yöneticilerimiz mutlaka inanmalı, aksine müsaade edilmemelidir.
 
SABIR
 
“ İşe başlarken acele etmeli ( başlamak için ) ama yapmalı ve bitirmek için sabırlı olmalıyız “.

Sabır toplumumuzda sadece hastalığın tedavisi, maddi sıkıntının geçmesi, bir gönül sıkıntısının geçirilmesi için tavsiye edilen ( genelde ) bir davranış türü, bir tutumdur gibi anlaşılır. Ancak sabır insan hayatının her safhasında gereken bir davranıştır; dinlerken, planlarken, icra ederken, sonuç alırken, denetlerken, yerken, içerken, yürürken, yatarken kısaca insan yaşamının bütün safhalarında lazımdır. Ancak burada “ Sabrı “  bir anlayış olarak olması gerektiği gibi tanımlamalıyız kafamızda.
 
Sabır insan yaşamının bütün safhalarında iş hayatı, ev hayatı, toplum hayatı, eğitim v.s. gibi faaliyetlerde karşılaştığı olay veya yapması gereken veya planlaması gereken bir işte ve bunların bütün safhalarında acele etmeden ayrıntıları kaçırmadan planlama ve icra etmesi için “ Sabır bir hastalık veya özgürlük kısıtlamasında paniklemeden, ne yaptığını ve ne yapacağını düşünme aralığıdır “. İşte sabır bu aralığı iyi kullanıp, doğruya karar verme aralığıdır. Yoksa yapılan, maruz kalınan haksız fiile rıza ve kadere boyun eğme gibi algılanırsa insanı kolaycılığa iter.
    
YÖNETİM USULÜ

Yönetim birey, aile, toplum, canlı, ülke ve kainatın idaresi için anahtar bir kelime “ sihirli bir alettir yönetim “.

Yönetimin en tepedeki uygulama sahası olan ( tek yönetici Allah CC.dir ) Kainatın kolay yönetilmesi baştan bireyin ve canlıların ferden kendilerini iyi yönetmelerinden geçer.
 
Bireysel Yönetim; canlı ve insan önce kendisini yönetmeyi öğrenmeli, zamanını gün saat olarak, akşam yemeği, televizyon seyri, kitap okuma, yatma, sabah kalkma, spor yapma, kahvaltı gibi iş saatini planlamalı ve yönetmeli, gününü ve haftasını yapacağı işlerin aciliyet ve önem sırasına göre planlamalı ve yönetmeli, kimsenin bu planı bozmasına müsaade etmemeli. Kendisini, işini, zamanını, ailesini yönetemeyen insanlar vasat, bilinçsiz ve dağınık insanlardır.
      
Kendisini yönetemeyen insanlardan oluşan aile, toplum, ülke ve dünya ahenksizler senfonisi, korosu olurlar ve o topluluklarda bol huzursuzluk yaşanır, anarşi olur, mutlu insanlara daha az rastlarsınız.
      
İyi ki yönetim fiili ve kavramı var, iyi ki yöneten insanlar var ki yönetiliyoruz, aksi takdirde toplumun hali ne olurdu…
      
Başarılı yönetmenin altın kuralları; paylaşmak, ekipçi, istişareci, bilgili, kararlı olmak belli başlılarıdır.
- Yönetimde en büyük güç bilgidir:

a) Temel bilgiler ( işle ilgili )
b) Güncel bilgiler ( istihbarat )

- Yönetimde en iyi rehber istişaredir.
- Yönetimde en kolay uygulama ekipçiliktir.
- Yönetimde en kısa sonuç paylaşmakla alınır.

Yönetimde yönetici; dürüst, çalışkan, bilgili, tecrübeli, adaletli ve güvenilir
olduğunu ispatlamalı ( inançlı – kararlı – istikrarlı ).
Demogojiden arındırılmış,
Kişisellikten kurtarılmış,
İletişimsizlikten temizlenmiş,
Bilgisizlikten soyutlanmış,
Uyumsuzluktan ehlileştirilmiş,
Huzurlu, mutlu bir ortam yönetimi ve yöneticiyi kısa yoldan ve en az sorunla başarıya ulaştırır.

“ Yönetim insanlığın en iyi pusulasıdır “.
“ Yönetici dünya ve yaşam gemisinin en büyük klavuzudur “.
 Hedefe yönelik başarılı yönetim için plan, proje hakkında tam bilgi, rollerin tanımlanması, vazifenin ve işin mahiyetinin anlatılması,  herkesin işi, görevini ve hedefini bilmesini sağlamalı, iletişim açık olmalı, yönetilen organizenin süreçleri takip ve kontrol edilerek yönetilmeli
     
İLETİŞİM
“ İnsanda sinir yapısı ve beyin ne ise, organizasyonlarda ve kurumlarda iletişim O’dur “.

Nasıl körelmiş sinirlerden dolayı organa beyinden bilgi gitmeyince insanın o organı felç olursa, bir kurumda da bilgi ve talimatlar anlaşılır ve tanımlanmış biçimde gitmez ise kurumun o bölümü felç olur ve bu felçli organ tüm organizasyonu etkiler. Bu sebeple bir kurum ve bir organizasyonda organize edilip, planlanmış olaylar,  görev esas ve usulleri ve rol alacak kişileri belirlenmiş şekilde hızlı, anlaşılır şekilde ulaştırılıp icraat başarılı bitirilmelidir. “ İletilemeyen iş ve bilgiler başarılı sonuç vermez “.
     
ARİTMETİK
RAKAMSAL DÜŞÜNCE

Tasarlanıp projelendirilen, planlanıp organize edilen, icra edilip kontrol edilerek başarı ortaya konulan faaliyetlerde, önce insanın beyni ve duyguları ile başlatılan bu icraat, kağıt üzerine aktarılırken,  kişilere rolleri anlatılırken ve sonuçlar istenirken hem uygulama metodları belirlenir ama süreç, tarih, hedef, sürat, boyut v.b. sonuç ve kontrol sağlama mutlaka rakamsal ifade ve tanımlarla bütünlenmeli ve “ rakamlarla sonuçlar ifade olunmalı, aksi halde halk tabiri ile kabala fiyata hizmet üretmiş ve satmış olursunuz “ bu da hak ve hukuksal olmaz, adil olmaz. Şu unutulmamalı ki kainat, galaksiler, arz, uydular, yıldızlar, dünya bir nizam ve hesap rakamlar dizisine oturtulmuştur, unutulmasın ki insanın yapısı belirli rakamlarla oluşturulmuş ( gen haritası ), unutulmamalı ki telefonda duyduğumuz ses, bir rakam dizilimi sonucu iletiliyor ve televizyonda seyrettiğimiz görüntü, noktalar,  rakam olarak geliyor ve cihaz çözümlüyor.

Beyin, duygu ve rakamları üçlü harman edenler güzel proje yapar, başarı ile uygular.