ANA SAYFA E-POSTA 
ÖZGEÇMİŞ MEDYA FOTOĞRAFLAR SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

ŞİRKETLERDEN HABERLER BAŞKANIN YORUMLARI BAŞKANIN MESAJI YOL GÖSTEREN YAZILAR BASINDAN


    
    
  Saray Holding Kuruluş İlkeleri, Hedefleri ve Çalışma Prensipleri... Saray Holding Kuruluş İlkeleri, Hedefleri ve Çalışma Prensipleri...  [22.9.2003]

  

 

 

BAŞKAN'IN MESAJI

Saray Holding'in Kuruluş ilkeleri,
Hedefleri ve Çalışma Prensipleri

Saray Holding olarak benimsediğimiz, dürüstlük, bilimsellik, ulusal ve uluslar arası değerlere saygılı olmak, çağdaş metodlarda çalışmak, geleneklere bağlılık, geçmişten örnek alarak, geleceğe güvenle bakmak, insana ve doğaya saygı duymak ilkeleri; uzun ömürlü, istikrarlı ve başarılı olan kurumların ve şirketlerin varlığının altın anahtarlarıdır. Saray Holding "insana değer ver ki, insana hizmet et ki, kurumun yaşasın" düşüncesiyle, paylaşımcı, atak, dinamik, güçlü, ekonominin evrensel kurallarına göre icraat yapan bir kuruluştur.

 Hedefimiz; uluslar arası boyutlarda, insana hizmet ilkesinin ışığında faaliyetlerimize yön vermek, yeni yatırımlarla oluşacak şirketleri Holdingimizin şemsiyesi altında toplamak ve bir "Dünya gıda devi" haline gelmek, bilimsel, teknolojik, gelişmelerin yakın takibinden doğacak organizasyon ve icraatlarla dünyanın önde gelen holdinglerinden biri olmaktır.

Saray Holding ve şirketleri olarak en büyük sermayenin insan olduğuna inanıyor, insan yetiştirmeye önem veriyoruz. Kalite, kapasite ve kâr unsurlarının, insan yaşamındaki etkisinin farkında olarak, dünya kaynaklarının israf edilmeden, çevreyi kirletmeden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Saray Holding yönetimi olarak, bütün şirketlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, icraatlarımızın her aşamasında, insanlığın huzuru ve gelişimini hedefleyen evrensel bir bilinçle, toplumcu, paylaşımcı, devlet ve millet işbirliğine inanan bu dünya görüşünü hayata geçiriyoruz.

Saray Holding ve benzeri anlayıştaki kuruluşların evrensel olarak hem insanlığın, hem yaşadıkları ülkelerin ve bulundukları toplumların yönettikleri şirket çalışanlarının ve dünya kaynak-larının kurtuluşuna, dünya insanlığının sürekli olarak refah, huzur ve mutluluğuna vesile olacağına inanıyoruz.


Sami Özdağ