ANA SAYFA E-POSTA 
ÖZGEÇMİŞ MEDYA FOTOĞRAFLAR SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

ŞİRKETLERDEN HABERLER BAŞKANIN YORUMLARI BAŞKANIN MESAJI YOL GÖSTEREN YAZILAR BASINDAN


    
    
  SARAY HOLDİNGDE İŞ HAYATIMIZDA VERİMLİLİK  SARAY HOLDİNGDE İŞ HAYATIMIZDA VERİMLİLİK   [26.3.2010]

  

                                            YÖNERGE  1


Saray holding ve bağlı şirketlerimizde çalışırken şirketlerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetleri icra ederken bir takım sorunlarla karşılaşmaktayız.


 Bu sorunların çözümü konusunda her zaman yaptığımız en kolay yol bir üstün onay veya emir talimatına başvurmaktan geçiyor.


 Bu süreç çalışanlarımızı kolaycılığa iterken üst yöneticilerinde sürekli işlerini ve yoğunluğunu arttırarak onlar esas görev alanları satış ve kar gibi ana hedeflerden uzaklaştırıyoruz.


Bu sorunu ortadan kaldırmak için Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanımız SAMİ ÖZDAĞ beyinde önerisi ve proje isim babalığı yaptığı aşağıdaki projeyi devreye alıyoruz.


PROJE İSMİ : ÇÖZÜMLE GEL


PROJE BAŞLAMA ZAMANI: UYGULAMA YAYINI İLE


PROJENİN AMACI: Şirketlerimizin faaliyet alanları içerisinde, çalışma süreçlerimizde karşılaştığımız sorunların çözümü konusunda, çözümün parçası olmak


PROJENİN İŞLEMESİ ;


Şirketlerin faaliyet alanları içerisinde üretimde, tedarikte, planlamada, maliyetlerde, satış da, pazarlama da, satış sonrası tahsilat ve ödemelerde yıllık hedef ve bütçelerin oluşmasında, realize edilen bilanço ve gelir tablolarında, personel konularında, Yasal sorumluluklarda karşılaşılan konularda, yatırımlarda, makine tesis ve araçlarda ve benzeri tüm konu ve ayrıntılarda önümüze çıkan sorun, problem sıkıntıların çözümünde;


 


 


 


 


1-   Öncelikle problemin çok net detaylı bir fotoğrafını çekeceğiz.


2-   Problemi oluşturan sebepleri önyargısız bir şekilde ortaya koyacağız,


3-   Bu problemin veya sorunun ortadan kalkması için bir emir ve talimat almadan kendi beynimizi çalıştırıp, çözüm önerilerini tek tek yazmalıyız.


4-   Çözüm önerileri öncesi derse iyi çalışmalıyız, etüt, geçmiş uygulamalar, rakip uygulamalar, son bilimsel yayınlar,takip edilerek, analiz yaparak düşüncelerimizi ortaya koymalıyız.


5-   Çözüm üretirken kurum karı ve menfaatini yükseltmek, kendi başarılarımızı arttırmak ve işlerimizi en az müdahale ile yönetmek üzerine olmalı,


6-   Bu çözüm önerileri içerisinde şirketimiz menfaatine hangisi uygunsa kendi tercihini de belirterek yazacak,


7-   Üst makamlar hem problemin varlığından haberdar olacak hem de çözüm önerilerini değerlendirerek, uygun olanını seçecek veya yine şirket menfaatlerine uygun kendi tecrübe ve bilgi birikimine dayalı düşüncesini yazarak uygulamaya yön verecek,


8-   Problemlerde ÇÖZÜM ÖNERSİ ortaya koymak şirket çalışanlarının kendileri yetiştirmelerini, araştırma, analiz, etüd, bilgi paylaşımı istişare gibi kişisel değerlerini arttıracak ve gelişmelerini sağlayacak,


9-   Çözüm üreten kişiler aynı zamanda sorun ve problemlerin çıkmaması içinde tedbirler alacaktır, Dolayısıyla şirket çalışanları esas faaliyetlerine daha fazla zaman ayırarak şirketlerin karlılığına daha fazla katkı verecektir.


10-              Bu yönergenin yayınlanmasını müteakip üst yöneticiler gelen taleplerde MUTLAKA ÇÖZÜMÜ için alternatif tekliflerinle birlikte gelmesi için iade etmeliler, bu konuda bir süre eğitici ve yol gösteren olmalılar,


11-              Sorun ve çözümler konusunda gelen teklifler içerisinde zaman zaman şirket menfaatlerine ve karlılığına etki eden teklifler ve uygulamalarda ödüllendirilmelidir. Ödüllendirilen çözüm önerileri Holding yönetimi ile paylaşılmalı ve kayıtlarda ve arşivlerde yer almalıdır.


12-              ÇÖZÜMLE GEL  projemiz  kapsamında her ay sonunda uygulamada yaşanan gelişmeler konusunda şirket yöneticileri Saray HOLDİNG üst yönetimine bir bilgilendirme yapacaklardır.