DÜNYAMIZ ve YAZ

Dünyamız bir yıl içinde değişik iklimsel ve fiziksel olayları yaşamakta ve güneşle ilintili konumu gereği, dönemsel değişimler, farklılıklar arzeden, adına mevsim dediğimiz olaylar yaşamaktadır.

Dünyamız bütün bu süreçleri yaşarken, sürekli canlı, enerji ve değer üretimi yapmakta, teşbihte hata olmaz ise Dünyamız döngüsel ve sürdürülebilir şekilde fiziksel olarak hazırlık, enerji toplama, üretme, ürün verme, olgunlaştırma ve mevsimlere göre de vaziyet alarak yıkanıp, durulanıp, kurulanıyor ve de tekrar tazeleniyor desek yanlış söylemiş olmayız.

Dünyamız mevsimsel olarak kışın enerji topluyor, yeni bir pozisyona, sürece hazırlanıyor,  baharda da iklimsel, fiziksel ve atmosferik çalışıyor, üretiyor, yazında olgunlaşıp, durulanıyor, yazda üretimini hem ikram ediyor ve kurulanıyor, dinleniyor, sonbaharda kostümünü değişiyor ve yeni bir döngüye başlıyor.

İşte bütün mevsimlerdeki Dünyamızın bize yansıyan yönü ile Dünyanın yaşam biçimi bir insanın yaşam biçimi ile çok benzeşiyor değil mi?

Tabi ki doğal olarak içinde barındığınız ortam ve içinde bulunulan fiziksel şartlar içinde yaşayanları da şartları ile etkiliyor, iklim, coğrafya ve atmosfer yaşama şekil veriyor.

Yazın tıpkı insan da toprak, hava, su, bitkiler ve tüm canlılar gibi dinlenme, durulanma ve kurulanma durumu pozisyonu alıyor.

İnsanlık tarihi boyunca insanlar ve canlılarda genel olarak Dünyanın bu faaliyeti ile ve davranış biçimi ve faaliyetleri ile eş zamanlı ve aynı faaliyetlerin benzerini ifa etmektedirler.

Bir koca yılın çalışmaları ve yorgunluğu ile yılın acısını çıkartırcasına uygun zaman dilimini, tüm yıl boyu yaptığı işlerin, üretimin, hizmetin, beyinsel ve bedensel faaliyetin hasadını toplayıp, sonrasında yazları tatille bir süre dinlenme ile geçiriyor.

Aynı zamanda yeni bir dönemin hazırlığını yapmak,  yeniden yaşam döngüsünü tamamlamak için enerji toplamak istiyor ve faaliyet gösterdiği sorumluluk alanı olan işlerini daha enerjik ve daha verimli yapmak için yazdan yeni dönemin hazırlıklarını yapıyor.

İşe ve yeniliklere ve yeni ihtiyaçlara hazırlık yapıyor.

Yeni sezona iş ve kış hazırlığı, okula hazırlık, yeni çalışma temposuna hazırlık, yeni sosyal faaliyetlere hazırlık, yeni yatırımlara hazırlık, yeme, içme, giyinme, barınma   ihtiyaçlarına yönelik kışlıkları tedarike hazırlık vs. vs. vs. yapıyor.

İşte misyon ve vizyonu gereği Saray Grup’un çalıştığı sektörler gereği insana faydalı, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretmek olduğu için,  insanlığın ve tüm tüketicilerin istifadesine bisküvi, çikolata, kek, süt, enerji, makine, mobilya vb. ürünler üretiyor olması nedeniyle, tatil süreçleri ve zaruri haller dışında, hem ülkemiz tüketicisine, hem de Dünya tüketicisine 12 ay boyunca hiç durmaksızın çalışıyor, üretiyor ve insanlığın ve tüketicinin hizmetine sunuyor.

Bu faaliyetlerimiz ve insanlığa faydalı yönümüzle ne kadar övünsek azdır.

Çok değerli Saray Ailesine, Saray Grubu mensuplarına ve Saray tüketicilerine, ülkemiz insanlarına ve tüm insanlığa yaz ayının sağlık  ve esenlik, barış ve huzur içinde ve bereketli geçmesini temenni ederim. (SÖ)

28/07/2017

Sami ÖZDAĞ

Saray Holding

Ynt.  Krl. Bşk.