Saray Holding Şirketlerimizin Misyonu

Çok Kıymetli Saray Holding Mensupları ve Değerli Dostlar,

Saray Holding şirketlerimizin misyonu;

Özel yaşamımız ve Şirketlerimizde, üretim çalışmalarımızda;

 “ Evrensel – bilimsel değerler ışığında insana ve doğaya saygılı, dünya kaynaklarını israf etmeyen, ekonomik VERİMLİLİĞİ ve paylaşımcılığı öne çıkaran güvenilir markalar olmak”tır.

Şeklinde yıllar öncesine dayalı, kuruluşundan bu yana bu ilkeleri öncelemiş ve uygulamaya, aktarmaya öncülük etmiş bir grubun tepe yöneticisi ve tüm çalışanları olarak ne kadar gururlansak azdır.

Biz Saray Ailesi olarak dünya kaynaklarının kıt olduğunu ve bu kaynakları VERİMLİ kullanmamız gerektiğini her zaman, her platformda zikretmekten bıkmadık.

Zaman zaman bu hassasiyetimiz yadırgandı, zaman zaman detaylara boğuluyorsunuz gibi eleştirildi.

Ama yılmadan, yorulmadan ısrarımızı torunlarımızın emaneti olarak gördüğümüz dünyayı ve Ülkemizin ihtiyacı olan kıt kaynağı, yüksek VERİMLE kullanmanın önemine binaen yüksek sorumluluk duyarak DEĞERLER YÖNETİMİ başlığı altında icraatlarımızı VERİM ve TASARRUF başlığı altında izlenebilir, kontrol edilebilir hale getirdik.

VERİM;

Harcanan enerji, malzeme ve emek = elde edilen optimum sonuç.

Yukarıda;

Teknik olarak ve somut olarak daha çok endüstriyel alan için tarif ve formülize edilen VERİM ;

Aslında bireyden aileye, aileden topluma ve millete ve milletten insanlığa kadar giden zincirde, özel hayat ve iş hayatında önemsememiz gereken ve VERİMLİ yaşama metotlarını ve kurallarını yaşam biçimi haline getirmemiz gereken bir husustur.

Her şey bireyle başlar.

İnsan değişir, negatif ne varsa her şey pozitife dönüşür.

O halde, çocuklarımızı birey olarak ya iyi yetiştireceğiz, yetiştirememişsek eğiterek değiştireceğiz.

Bireysel faydadan başlayalım;

Birey olarak aldığımız nefesten, yediğimiz yemeğe, evde bulaşık yıkamak için kullandığımız ve içtiğimiz suya, ev ısıtması için harcadığımız enerjiye, ev eşyalarımızdan, giydiğimiz elbisemize, ayakkabımıza varana kadar, ihtiyaç için kullandığımız aracın yakıtına kadar, fayda – maliyet orantısını kurarak, dengeli ve VERİMLİ düşünür ve yaşar hale gelmeliyiz.

Önce insani ve şahsi menfaatlerimiz açısından VERİM meselesine bakmakta fayda var.

Örneğin;

Aldığımız nefes acaba akciğerlerimizin tamamını dolduruyor mu ve kan yoluyla vücudumuzda tüm hücrelerimizi dolaşabiliyor mu? Yoksa akciğerimiz yarım kapasite mi çalışıyor?

Yediğimiz yiyecekleri acaba mineral, vitamin ve kalori olarak fiziken ve ruhen fayda sağlayan, fiziken VERİMİMİZİ artıracak şekilde mi düzenleyip uyguluyoruz?

Beynimizi tam kapasite çalıştırıyor muyuz ( sağ lop, sol lop)?

Yürüyüş yaparken adımlarımız ölçülü, ritmik mi ve sağlığımıza ve kalbimize faydalı yürüyüş mü acaba  v.s .

Bireysel olarak özel hayatımıza uygulayacağımız bu ilke ve metotlar yaşam felsefesi ve biçimi haline geldiği takdirde, bu disiplini iş hayatımıza, toplumsal ve sosyal hayatımıza uygulamakta zorluk çekmeyiz.

Örneklemek gerekirse; akciğerin kapasitesini VERİMLİ kullanan insan, iş yerinde makinesinin VERİMİNE dikkat eder.

Yediği yemeğin enerji, kalori ve kalitesini göz önüne alarak dengeli beslenen ve getirisini  hesap eden insan, üretim hayatında kullandığı materyalin ve işgücünün randımanını, maliyetini ve VERİMİNİ hesap eder.

Dünyanın gelecek felaketlerden korunması, insanlığın huzuru ve ülkemizin medeni milletler refah seviyesine ulaşmasının temelinde,  Saray Holding Misyonumuzda belirttiğim gibi (  “ Evrensel bilimsel değerler ışığında insana ve doğaya saygılı, dünya kaynaklarını israf etmeyen ekonomik VERİMLİLİĞİ ve paylaşımcılığı öne çıkaran ) özel ve iş hayatımızdaki bu ilkelerden ayrılmamalıyız.

VERİM VE TASARRUFLU bir yaşam dileklerimle hepinizi sevgiyle kucaklarım.

SAMİ ÖZDAĞ

Saray Holding A.Ş. Ynt. Krl. Bşk.