İletişim ve Önemi  

İletişim insanların birbiri ile anlaşmaları için  ve bilgi alışverişi yapmaları için organize olmaları ve sosyalleşmeleri için en önemli vasıtadır… İletişim Sosyalleşmedir. İletişim Organizasyondur. İletişim İşletmedir, İletişim Başarıdır. İletişim Bilimdir, İletişim Paylaşımdır, İletişim Haberleşmedir, İletişim  Mutluluktur, İletişim insan olmanın, iyi bir aile olmanın, iyi bir birey olmanın, iyi bir işletmeci olmanın, iyi bir yönetici olmanın, iyi bir teşkilat olmanın altın anahtarıdır… …

Okumaya Devam Et