İnovasyon – Yenilik

Evrende ve Dünya’daki gelişmeler, değişim, hızlı devam ediyor, buna bağlı olarak da canlıların ve de insanın ihtiyaçları gelişerek, değişerek, büyüyerek artmaya devam ediyor.
İnsan gereksinimleri önce gözlemledi, sonra sorguladı, daha sonra araştırdı, bilgi edindi, bilgiyi değerlendirdi. İcraata aktardı ihtiyacı olan fikri, maddi üretimi ve hizmeti ortaya çıkardı.


Ama ihtiyaçlar bitmedi.
Zaman, bilgi, değişim ihtiyaçları da değiştirdi. Evren sürekli genişler de, Evrenin ve Dünya’nın maddesel ihtiyaçları genişler ve değişmez miydi. Bu değişimde gelelim canlılara, başta insana;
İnsan yaratılışı gereği fiziksel, düşünsel, ruhsal gelişim içinde ve devamlı araştırma ve sorgulama ve de buna bağlı olarak ihtiyaçları değişim göstermekte idi , işte bu ihtiyaçlar dinamikti çünkü, Dünya dönmeye devam ediyor, hay ve hayat süreci devam ediyor, insanlık sürekli meraklılık duygusu gereği arıyor, araştırıyor, başkalaşma ve yenilikler peşinde koşuşturuyor.
Tabi ki kapitalist ekonomik sistemin, bu yenilik arayışını tahrik eden en büyük unsurlardan biri olduğunu unutmamalı.
O halde arayışı devam eden insanlık, dönen Dünya, hızlı yaşanan zaman, canlı ve insan ihtiyaçlarının çağlara göre değişimi ve sistemin insan ihtiyaçlarını ve tüketimi temel alan üretimde ve pazarlamada rekabetçiliği körüklemesi neticesinde, ürün, hizmet ve iş metotlarında yaşamı kolaylaştırıcı, sürekli inovasyon (yenilik) ürünleri üretmek mecburiyet haline gelmiştir.


İnovatif olamayan firmalar, markalar, organizasyonlar, bireyler çağın, toplumun ve diğer firmaların gerisinde kalıp, yok olmaya mahkum olma olasılıkları çok yüksekti, örnekleri de mevcuttur.
İnovasyonsuz ürün ve hizmet rekabeti, fiyat rekabetidir, fiyat rekabeti ise firmalarda bitişin başlangıcıdır.


Dünya kuruldu kurulalı sanayi devrimi gerçekleştiğinden bu güne, temel sanayi ürünleri ve günlük temel ihtiyaçlarının günümüze kadar süregelen değişim ve yenileşme süreci bize göstermiştir ki yenileşme süreci devam ediyor ve devam edecek.
İnovasyon zamanı, mekanı, süreci yaşamın tüm alanlarını kapsayıcı bir özelliğe sahip, sadece bir alana, zamana ve fonksiyonla sınırlayabileceğiniz bir statik hal değildir.


İnovasyon bir dinamiktir.
İnovasyon bir sürekliliktir.
İnovasyon bir kapsayıcılıktır.

İnovasyon tüm yaşam süreçlerinde olması gereken bir zaruret halini almıştır.
İnsanlık bilgi çağında iletişimin hızlı ve açık olması nedeni ile artık bilgi yüklenicisi olmayı tamamlayıp, bu bilgileri doğru ve ihtiyaç olan alanlarda, faydalı hale getirecek icraatlar peşindeler.
İnovasyon hem ihtiyaç, hem zaruret, hem de bilginin deşarj ve uygulama biçimi haline geldi.


Hızlı yaşam şartları artık birçok işi, ihtiyacı bir çırpıda gidermek ve karmaşık olmayan kombinasyonlarla yaşamı daha kolay hale getirmek istemekteler.
İnovasyon yaşamın bütün alanlarında gereklilik haline geldi.
İnovasyon düşünsel alanda, iş yapış usüllerinde, üretimde, metotlarda, ürünlerde, sunumlarda, işlevsellikte, davranışlarda, yönetsellikte, genel alanda değişen ihtiyaçlara göre inovasyon (yenilik) şart olmuştur.

  • Ülkemiz ve insanlığın huzur ve refahı için yaşasın inovasyon ( yenilik ) ( SÖ )
  • İnovasyonsuz rekabet bir şirketin sonunun başlangıcıdır. ( SÖ )

Sami ÖZDAĞ
23 Mart 2016

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir