Saray ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik makro ve mikro ölçekte, ilkede, uygulamada, kalıcı, daim olabilmek.

Yaratılışında, doğasında var tüm evrenin, bazı sıra dışı değişim, gelişim ve ilginç, olağanüstü sürpriz hareketlerini ekstra kabul edersek, evrenin yaşamının ve davranışlarının daim ve sürekli tekrar eden rutinlerden ibaret olduğunu görürüz.

– Evrendeki canlı varlıklarda ve yaşam için gerekli her türlü davranışlarda tekerrürü görürüz.

– Sonu olan hareket şekli bir düz çizgidir, illa sonu, bitiş noktası vardır.

– Devamlılığın hareket şekli, eliptik ve daireseldir ve sonsuzdur.

Dur denilinceye kadar evren, eliptik ve dairesel hareketleri ile kalıcılığını daim ettireceğe benziyor.

O halde kalıcılığı sağlayabilmek için küçük değişimle, gelişimle beraber; demek ki yaratılış itibarı ile evren, galaksiler, gezegenler, dünya eliptik ve dairesel temel, yapısal hareketlerinde tekrar ve devamlılık üzerinde temellendirmiş.

İşte aslında yeryüzüne baktığımızda esasen tüm canlıların temel yaratılış prensibini taklit ve tekrar ettiğini görürüz.

Düşünsenize evrende her şey varlığını, kalıcılığını, devamlılığını sağlayabilmek için bir gayret ve çaba içerisinde, güneş daimen o bitmez tükenmez azmi ile ısı ve dolayısı ile ışığını yaymakta, galaksiler, gezegenler,  uydular sürekli dönmekte, kainattaki tüm canlılar devamlılığını sağlayıp, yaşam döngüsünü sağlamak için yeme, içme, üreme faaliyetini kendi yaratılış fıtratına göre devam ettirmekte, kısaca tüm evren devamlılık ve kalıcılık için prensip ve faaliyetine SEBAT etmektedir.

Gelelim günlük dünya yaşamında ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilirlik hususuna;

Çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta Kalıcı ve Sürdürülebilir olmanın temel şartı, dünya kaynaklarını doğa, çevre, emtia, insan emeği, sermaye ve maddi, manevi varlıkları verimli, aslına uygun ve yerli yerinde kullanmaktan geçmektedir.

Bir bireyde, bir ailede, bir toplumda, bir kurumda ve bir ülkede öncelikle var olan bir ilke, kural, standartlar, usül ve davranışlar olmalı ki sürdürülebilsin.

SARAY Grubu olarak dünyanın ve şirketlerimizin kıt kaynaklarını yerli yerince ve israf etmeden ve çevreye zarar vermeden toprak, su, doğal zenginliklere ve emeğe zarar vermeden ve hatta sürdürülür olmalarına destek vererek,  faaliyetlerini sürdürmeyi ve bunları icra edip, eser olarak ortaya koymayı ilke edinmiştir.

Örnekleyecek olursak; 2 milyon metrekare çöplüğü fidandan orman yapma başarısı bu ilkeli davranışın eseridir.

Semiha Hanımefendi Hatıra Ormanı çöplükten orman yapma enteresan icraatından dolayı Bakanlıkça ödüle layık görülmüştür.

Yine enerji yatırım ve üretiminde çevresel etkisi negatif, sıfıra yakın,  minimum olan, yatırım maliyeti en yüksek yenilenebilir enerji olan, karbon salınımı olmayan Jeotermal enerji yatırım ve üretimini tercih etmiştir.

Ve yine sürdürülebilirliğin bir kültür olduğunu, yaratılıştan gelen bu güdülü davranışın insan yaşamında aileden başlayıp, okul ve toplumsal eğitimle olacağına inanan ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY Grubu binbir AZİM’le evrensel değerlere İNANÇ’la ve ilkelere SEBAT ederek fakülte, okul, trafik eğitim parkı, kültürel yayınlar ve eğitime destek amaçlı öğrenci bursları hizmetlerini istikrarlıca sürdürmektedir.

Ve yine ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY Grubu değerlerine bağlılığı İNANÇ – AZİM – SABIR – SEBAT – ÇALIŞMA ve BAŞARI temel ilkeleri ve YILLARIN KALİTESİ VE GÜVENİYLE kalıcı sloganları ile ve değişmez kalite ve güvenin sembolü olan SARAY logosu ve ürün markaları ile sürdürülebilir, kalıcı, marka, şirket, grup, ekip olmayı sağlamıştır.

Demek ki ÖZDAĞ Ailesinin benimseyip çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına icraat olarak aktardığı Aile Anayasasında da yazılı ilkelerinden biride SEBAT’mış, yani sürdürülebilirlik. Onlarca yıl önce koyulmuş bu değerler manzumesi İNANÇ’lar, ilkeler ve inatla, ısrarla, AZİM’le ve SEBAT’la uygulaması neticesinde var olagelmiştir.

ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY Grubu ekip olarak iktisadi, ticari hayatta ve de sanayide, üretimde başta İnsan için eğitim ve hizmet ve de ihtiyaçlara yönelik tüketim için KALİTE’yi hedeflemiş ve tüketicisine KALİTE’li ürün ve hizmet sunmaya devam etmiştir.

Sosyal hayatta sosyal sorumluluk planını, projeleri yapmış ve yapması gerekenlerin bilincinde ortaya eserler koymaya devam etmiş, bunları fiilen ve belgeli tescillemiştir.

ÖZDAĞ ve SARAY Grubu ve değerli ekibi, evren ve dünya kaynaklarını kutsal değerdir İNANÇ’ı ile kabul etmiş, Çevresel değerleri korumakla kalmayıp katkı oluşturmaya SEBAT etmiş, tüm yaşam ve besin zincirini bozmayacak şekilde AZİM’le ÇALIŞMIŞ, üretim ve icraat yapmış, bunları ödüllerle belgelemiş bir BAŞARI ortaya koymuştur.

Bu hususlarda inanarak ve hassasiyetle bu ÇALIŞMA’ları yapan ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY ekibine minnet,  şükran ve saygılarımı bildiririm.

Sami ÖZDAĞ
28 Eylül 2016

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir