KARAR ALMAK – ABAD OLMAK

Karar almak; bir organizasyonun, bir projenin ve  bir icraatın en temel kısmıdır. Karar almak en iyi kararsız yapılan icraattan daha iyidir. Karar almanın temel teknik kuralı ise konu ile alakalı geçmiş teknik ve gelişme bilgilerine hem rakamsal hem de süreç olarak sahip olmamızdır.

Temel teknik bilgilere sahip olunmadan alınan kararların çoğunlukla yanlış sonuçlar, başarısız neticelerle sonuçlandığını görmekteyiz.

Somut, sadece bir hususa yönelik konuda alınacak kararlar tek kişinin üstlenebileceği, sorumluluk alabileceği hususlarda, tek kişi geçmiş analizlere ve süreç bilgisine sahipse bir kişi  karar alabilir

Ancak komplike bir işle ve konuyla alakalı ise, konu veya işi bütün yönleriyle değerlendirebilecek kurulla oturup, konuyu bütün cephelerinden değerlendirip, karar almaları neticeye yüksek oranda tesir eder.

Gündemi belli konularla ve projelerle alakalı karar vericilerin kurullara katılmadan önce bilgi sahibi olmamaları halinde ve derinlik kazanacak firma analiz ve verilerine sahip olmadıkları takdirde karara katkıları hayali olacaktır ve kurulların her bir üyesi şayet aynı tarzda hareket ederse alınan kararların isabet şansı çok düşük olacaktır.

Kararın doğru alınması için, metotlarının uygulama usul ve esaslarının önceden belirlenip rol paylaşımı yapılmalı ve uygulamayı başarılı kılmalıdır. Uygulamayı hızlı ve başarılı sonuçlandırmak içinse metotların doğru koyulup doğru uygulanması gerekir.

Karar almak için kurulların tecrübeli, bilgi derinliği olan, konusunda uzman kişilerden oluşması lazım.

Karar alıcılar, kararı uygulayıcıları iyi aydınlatıp ikna etmeliler ki; uygulama süresi kısa, başarı oranı yüksek olsun.

Alınan kararların süreçleri ve başarı takibi katiyetle yapılmalı ki, uygulayıcıların performansı yükselsin ve sorumluluk duyguları artsın.

Yine alınan kararlar kurullarda tam katılımla, açık sözle konuşulup tartışılmalı ki, toplantıya hazırlıklı gelen kurul üyeleri bile unuttukları bir husus hatırlarına gelip başka katkılar verebilsin ve zekâ ürünü fikirler çıkarabilsin. Müzakereler esnasında yakalamış olduğu ipucunu alıp daha iyi noktalara doğru konuyu taşıyabilsin.

Tartışmalarda bereket vardır, fikir fikri doğurur, bu güzel sözler; kurulların müzakerelerinin doğuracağı olumlu sonuçlarını anlatan en güzel cümlelerdir.

O zaman sağlıklı ve doğru karar almanın öncelikle özel yaşamımızda, iş hayatımızda, toplumsal hayatımızda ve ülke millet yaşamında ne kadar önemli olduğunun bilincinde hareket etmeliyiz.

Bu bilinçle hareket etmenin ana temel kuralının da; karar alınacak konu ile ilgili bilgi temeli, uzmanlığı ve tecrübesi olan kişilerle birlikte yapılan toplantılardan geçmektedir.

Kararlar; kişilerin, şirketlerin, toplumların ve milletlerin ve ülkelerin geleceğinin rotasını değiştiren hükümlerdir. Ya mahkûm eder ya da abad eder.

Sami ÖZDAĞ
28 Şubat 2011

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir