GLOBAL KENT ÜRETEN TOPRAK KARAMAN

Karaman, tarihsel derinliği olan bir kent.
Karaman, kültürlere beşiklik etmiş bir şehir.
Karaman, Anadolu’nun medeniyet yatağı.
Karaman, tarihler boyu bölgenin tarım ve hayvancılık alanında ekonomik motoru.

Karaman yüzyıllardır Anadolu’da insanlığın hizmetine hem kültür hem de ekonomi üretmiştir.

O günden bugüne de bu güzel özelliğini dünyada devam ettiren ender yörelerden biridir. Karaman hep üretmiş, hep iletmiştir. Bu özelliği; yörenin mümbit doğurgan topraklara sahip olmasının yanında, inançlı, kararlı, çalışkan, çetin ceviz, mücadeleci insanları sayesinde hep yaşaya ve yaşatıla hale gelmiştir.

Tarihe müracaat ettiğimizde, bu topraklar binlerce yıldır tarımsal üretim yapan, çalışan, üreten, satan bir yapıya sahip.

Ak Tekke Camii


Binlerce ve yüzyıllarca hem maddi ve hem de manevi üretim yapıp dünyaya ve insanlığa hizmet verme özelliğini kazanmıştır. Yöre, Çatal Höyük kazılarından da anlaşılacağı gibi 9000 yılın üstünde bir tarihe sahip. Ayrıca kazılarda elde edilen malzemelere baktığımızda tarım ve hayvancılık emarelerini duvar resimlerinden anlıyoruz. Tarımsal ürün üretiminin emarelerini de elde edilen tahıl tanelerinin cinsinden anlıyoruz ve bu topraklar süs eşyaları ve kullanılan tabak, bıçak, tuzluk vs. ev dizaynıyla da medeniyetin beşiği olduğunu gösteriyor.

Bu emareler bize, yöre insanının binlerce yıl önceden vizyon sahibi, çalışkan, düşünen, üreten ve yöneten bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

KARAMAN GLOBAL KENT

Karaman ve yöresi; yüksek kabiliyete sahip insanları yetiştirmiş ve tüm Dünya’ya örnek insanlar yaşamış bu topraklarda, yakın tarihe gittiğimizde; “ Gel ne olursan ol yine gel “ diyerek Dünyaya mesaj veren Mevlana Celalettin Rumi’nin annesi, kardeşleri bu topraklarda konaklamayı tercih etmiş, Yunus Emre bu toprağa koymuş bedenini, Şeyh Edebali bu topraktan yakmış Osmanlı’nın meşalesini, Kurrabaş Veli Hazretleri Kuran’a ahenk yüklemiş, Piri Reis bu topraktan yetişip çizmiş Dünya haritasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün dedelerini yetiştirmiş bu toprak, Şark fatihi Kazım Karabekir Paşa buradan çıkmış Şark fethine. Daha yüzlerce ilim, bilim, devlet adamını yetiştirmiş bu mümbit toprak.

Karaman yüzyıllar öncesi Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ile Karaman Devleti’ni kurmuş ve geniş coğrafyada iktidarını sürdürmüş ve Türk – İslam kültürünün temsilcisi olmuş ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna kültür analığı yapmış bu değeri Şeyh Edebali’nin öğreticiliği ile Osmanlı’nın kuruluşuna felsefe etmiştir. İşte Osmanlı’nın kuruluş felsefesinin temelini Karamanlı Şeyh Edebali atmıştır.

Tarihi tarihsel süreç, bu kültürün devamını Osmanlı ile sürdürülebilir kılmış, Osmanlı – Karamanoğlu işbirliği ve zaman zaman rekabeti Türk – İslam kültürünün Dünya coğrafyasının büyük kısmına kültür nakline fırsat vermiştir.

Yunus Emre Camii


Nasıl derseniz, şöyle ki; Osmanlı – Karamanoğlu bazen ortak seferler, futuhatlar yapmış, kız alıp vermiş, bazen çatışmış, bazen de ilişkileri dondurmuşlar.

Tabi ki her canlı gibi devletlerin de ömrü vardır, ancak kültürler nesilden nesile devam eder. İşte uzun mücadele, dostluk ve rekabet döneminden sonra cebri olarak Osmanlı topraklarına katılan Karaman topraklarında yaşayan Türk – İslam kültürünün canlı unsurları yağız Karamanlılar iki sebeple Osmanlı yönetimi tarafından serhat kentlere, Balkanlara ve Dünyanın birçok coğrafyasına gönderilmişler ve orada kültür elçiliği, Türk – İslam temsilciliği yapmışlar ve bulundukları coğrafyaya kültür nakli gerçekleştirmişlerdir. Bugün Balkanlarda, Kıbrıs’ta ve birçok Akdeniz ülkesinde, Ortadoğu dahil Türk kökenli insanlara sorduğunuzda dedelerim Karaman’dan gelmiş cevabını alırsınız ve kültürleri bozulmamış olarak görürsünüz. İşte Osmanlı hem kültürü diğer coğrafyaya nakletmiş hem de büyük gücü ve topluluğu küçük topluluklara bölerek tekrar mücadele etmekten bertaraf etmiştir.

Bugünün Karaman coğrafyasına ve insanına baktığımızda, onlarca yıldır Anadolu’nun önemli kültür ve üretim merkezi olmuştur.

Türkiye’de bulgurun en önemli üretim merkezi, elmacılığın beşiği olmuş, Türkiye’de en önemli tonajda istihsal yapmakta ve Dünyaya satmaktadır.

Bisküvi, çikolata ve şekerlemede derseniz, Dünyada ve Türkiye’de isminden bahsettirecek kalite, tonaj ve markalara sahip bir özelliği var.

Dünyada 100’e yakın ülkede Türk ve Karaman bisküvi ve çikolatalarına rastlamanız mümkün ve Karaman Türkiye’den daha çok diğer ülkelerin “ burası nasıl bir kent “ sorusu ile merakına mucip olmuştur ve bisküvi, çikolata ve şekerleme ile özdeşleşmiştir. Özetle; tarihten bu yana gelişmeler ve oluşumlar göstermiş ki Karaman bereketli toprakları ve çetin ceviz, yağız insanı ile Dünyanın birçok ülkesine göç ettirdiği insanı ile kültürel nakli gerçekleştirmiş ve yine o güzel topraklarda yetiştirdiği ürünler ile topraklarının genini Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar nakletmiş,

“ KARAMAN KÜLTÜRÜ, İNSANLARIN BEYİNLERİNDE, KARAMAN TOPRAKLARININ GENLERİ, KARAMAN’DA ÜRETİLEN ÜRÜNLER SAYESİNDE DÜNYA İNSANLARININ BEDENLERİNDE DOLAŞMAKTADIR “.

EY KARAMAN’LI! NE KADAR ÖVÜNSEN AZ. SEN FİİLEN GLOBAL KENTSİN. SÖZLE DEĞİL, ÇALIŞKANLIĞINLA – DÜRÜSTLÜĞÜNLE VE VİZYONUNLA.

Sami ÖZDAĞ
23 Haziran 2010

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir